Almindelige handelsbetingelser for Byens Bio.

Nedenfor fremgår handelsbetingelserne for Byens Bio fsva. medlemskontingent og betaling af fakturaer. For betingelser vedrørende salg af billetter henvises til www.byensbio.dk.

Foreningens kontaktoplysninger er:

Byens Bio
Møllegade 10
7300 Jelling
biograf@byensbio.dk
Hjemmeside: www.byensbio.dk
CVR: 32994539

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge
parter, når biografen har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).

Levering
Medlemskontingent, billetter og gavekort omtales herefter generelt som varen.
Når køb af varen er bekræftet af sælger via hjemmesiden og/eller via e-mail, vil varen både være e-mailet
til køber ligesom varen ligeledes vil kunne afhentes hos sælger.

Gyldighed
Varen er gyldig for ihændehaver. Sælger kan ikke drages til ansvar for misbrug af varen.

Online betaling
Alle beløb er i Danske kroner inkl. moms
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt pr. e-mail og/eller udskrevet hos sælger.
Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine
kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Refundering
Som udgangspunkt refunderes købte billetter og gavekort kun ved aflysning af pågældende forestilling - se www.byensbio.dk.
Medlemskontingentet refunderes ikke

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun
mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse,
der er opgivet ved købet.